Politica de cookies

Politica de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Administratorul datelor dvs. cu caracter personal este Diapsihomed SRL, cu sediul social în Romania, Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr 94-100 bl 18 sc 4 ap 123 sector 6 Bucuresti, este operatorul datelor dvs. cu caracter personal.

Aceasta politica privind confidentialitatea ofera detalii despre informatiile pe care le colectam despre dumneavoastra, modul in care le folosim si cum le protejam. De asemenea, ofera informatii despre drepturile dumneavoastra.

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

 

De ce avem nevoie de datele tale?

Pentru identificare și pentru a-ti putea furniza serviciile medicale/produsele de care aveti nevoie.

Ce date prelucram?

 • date de identificare: nume, prenume, data nasterii, CNP/ numar pasaport, adresa;

 • date de contact: telefon, e-mail;

 • detalii de plata: date financiar – bancare, contul bancar, adresa de facturare;

 

Scopul și temeiurile legale de prelucrare:

 Vom utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • prelucrarea comenzilor, validarea, expedierea si facturarea acestora;

 • solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda;

 • executarea contractului dumneavoastra pentru furnizarea de servicii medicale;

 • rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

 • gestionarea reclamatiilor;

Temeiurile pe baza carora procesam datele dumneavoastra cu caracter personal sunt urmatoarele:

 • pentru a incheia sau executa un contract pentru furnizarea serviciilor medicale cu dumneavoastra conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv “prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract”;

 • pe baza consimtamantului dumneavoastra putem prelucra datele pentru comunicari de marketing conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, respectiv „ persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;

 • pentru indeplinirea unei obligatii legale, cum ar fi obligatia de a comunica informatii catre autoritatile publice sau entitati autorizate de acestea, sau pentru a indeplini obligatia de arhivare in conformitate cu art.6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv “prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului”;

 • prelucrarea este necesara in scopul intereselor noastre legitime, in conformitate cu art. 6, alin 1 lit f) din GDPR, respectiv „ prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta… ” , cu respectarea dispozitiilor art.5 din GDPR.

Perioada de stocare

Datele dumneavoastra vor fi prelucrate pe durata furnizarii serviciilor medicale, iar ulterior vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in domeniul sanatatii, pentru indeplinirea obligatiilor legale.

Locul prelucrarii datelor tale:

Datele sunt colectate si utilizate in Bucuresti, Romania. Stocarea acestora se face in Data Center in Romania.

Cine mai poate avea acces la datele dumneavoastra:

 • furnizorii nostri de servicii medicale, cu care ne aflam in relatii contractuale pentru prestarea serviciilor medicale de specialitate si de laborator;

 • persoanelor sau organizatilor carora trebuie, sau avem permisiunea sa le distribuim prin lege (de exemplu, pentru prevenirea fraudei sau protectie);

 • prestatori de servicii de marketing si alte servicii similare, in cazul in care avem consimtamantul tau pentru activitati de marketing, feed-back, profilare;

 • furnizorilor de servicii de plată / bancare;

Drepturile dumneavoastra:

 • dreptul de acces va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date prelucram;

 • dreptul la rectificarea datelor presupune ca aveti dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete, fara intarzieri nejustificate din partea noastra;

 • dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat) presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate. Dreptul de a solicita stergerea datelor va fi aplicabil in anumite circumstante, precum ar fi : (i) cand datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum: (i) atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor;

 • dreptul la opozitie presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum:(i) atunci cand prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) cand prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;

 • dreptul la portabilitatea datelor presupune ca aveti dreptul de a primi datele care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe un contract si numai daca aceasta a fost realizat prin mijloace automate;

 • dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creare de profiluri, presupune faptul ca aveti dreptul de a refuza aceste prelucrari care pot produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativa;

 • dreptul de retragere a consimtamantului: consimtamantul poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Securitatea prelucrarii

Clnica Diamed (Diapsihomed SRL) acorda o importanta deosebita prelucrarii in conditii de securitate si confidentialitate a datelor dvs. si utilizeaza ori de cate ori este posibil, cele mai noi tehnologii si metodologii din domeniu.

Astfel, Clinica Diamed va realiza transmiterea de date atat in cadrul retelei sale cat si cand e cazul in afara ei, numai prin utilizarea unor metode de criptare sigure si actualizate la zi. De asemenea, pe parcursul procesarii operationale a datelor cu caracter personal si datelor speciale, va utiliza de fiecare data cand este posibil metode moderne de pseudonimizare si anonimizare, minimizand astfel riscul aparitiei unor brese de securitate.

Clinica Diamed va procesa intotdeauna numai datele care ii sunt absolut necesare in conformitate cu scopul si temeiurile legale.

Date de contact privind protectia datelor

Daca aveti intrebari, comentarii, reclamatii sau sugestii privind aceasta politica sau orice alte preocupari legate de modul in care procesam informatiile despre dumneavoastra ne puteti contacta la:

 • prin e-mail: contact@clinicadiamed.ro;

 • prin posta: Petronel Patriche (Responsabil cu protecția datelor) Clinica Diamed, Bd Iuliu Maniu 94-100 bl 18 sc 4 ap 123 Sector 6, Bucuresti.

Dreptul de a depune o cerere / sesizare

 Cererile persoanelor vizate referitoare la exercitarea drepturilor ce decurg din GDPR sunt acceptate prin următoarele canale:

         – poșta, la următoarea adresă: Clinica Diamed, Bd Iuliu Maniu 94-100 bl 18 sc 4 ap 123 Sector 6, Bucuresti;

          – direct catre Responsabilul cu protecția datelor la adresa: contact@clinicadiamed.ro.

Răspunsul la cerere va va fi transmis:

– în format electronic – prin e-mail si ca fișier protejat cu parolă în cazul în care este necesară transmiterea de date cu caracter personal;

– prin poșta – scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

– predare personala persoanei care a depus cererea, după verificarea identității acesteia.

Canalul utilizat pentru răspuns este determinat de persoana care a depus cererea. În cazul în care nu există informații despre canalul preferat, răspunsul va fi trimis prin intermediul canalului care poate fi utilizat, luând în considerare domeniul de aplicare al datelor de contact disponibile.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Intrare in vigoare si revizuire

Aceasta politica a fost adoptata de Echipa de Conducere a Societatii si intra in vigoare imediat dupa adoptare.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

Securitatea datelor

Scop

Scopul acestei politici este de a asigura ca toate datele personale identificabile  sunt prelucrate sau stocate in companie in concordanta cu Regulamentul UE 2016/679 si legislatia nationala.

Domeniul de aplicare

Aceasta politica se aplica tuturor angajatilor Clinicii Diamed, colaboratorilor, partenerilor contractuali, facilitatilor de prelucrare si stocare a datelor incluzand centre de date, retele si sisteme.

Politica

Pentru a proteja datele personale, urmatoarele masuri trebuie asigurate:

 • Cljnica Diamed (Diapsihomed SRL) care proceseaza si stocheaza date personale si date medicale trebuie sa se desemneze un Ofiter cu protectia datelor la nivel local, conform Regulamentului 2016/679.

 • Ca operator de date personale, compania se va asigura ca orice acces la datele personale este strict limitat la personale autorizate si care au o nevoie legitima de acces la aceste date pentru a-si indeplini indatoririle.

 • In cazul in care datele personale sunt necesare pentru prelucrare, acestea trebuie sa fie adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scop (“minimizarea datelor”).

 • Este necesara o analiza a impactului asupra protectiei datelor (DPIA) atunci cand sunt introduse sisteme noi de prelucrare a volumelor mari de date personale sau medicale care pot genera un risc ridicat.

 • Toate prevederile politicilor individuale de Securitate Fizica si a Statiilor de Lucru privind limitarea accesului la informatii sunt respectate strict.

 • Datele personale identificabile si datele medicale pot fi prelucrate doar pe dispozitive detinute si administrate in totalitate de companie, si stocate in centre de date certificate in zone aflate in administrarea exclusiva a companiei.

 • Este interzisa trimiterea sau transportarea datelor personale si a datelor medicale in afara retelelor si sediilor companiei.

 • Este interzisa divulgarea de orice fel de informatie personala sau date medicale personale, incluzand imagini ale pacientilor, in orice retele sociale.

 • Testarea si dezvoltarea de programe ce proceseaza sau stocheaza date personale sau date medicale se poate face doar folosind date randomizate sau pseudonimizate.

 • Orice acces la distanta in sisteme ce proceseaza sau stocheaza date personale sau date medicale poate fi permis doar folosind autentificare multi-factor si sisteme de acces aprobate de companie, peste conexiuni securizate si criptate.

 • Toate sistemele informatice folosite pentru colectarea manuala sau automata de date personale sau date medicale trebuie configurate sa:

 1. necesite consimtamintul informat al posesorului datelor la toate informatiile relevante privind dreptul sau de acces, modificare sau stergere asupra datelor sale personale in sistemele companiei.

 2. sa puna in aplicare functionalitati care sa permita portabilitatea datelor personale la cererea persoanei vizate.

 • Partenerii externi care nu au fost contractati ca procesatori de date personale de catre si in numele companiei nu au drept de acces la date personale.

Definitii

Angajati/personal Diapsihomed SRL – angajati cu contract de munca, colaboratori sau prestatori de servicii medicale, voluntari, agenti sau orice alte persoane aflate sub controlul direct al companiei

Date de identificare, date personale – orice informatie legata de o persona identificabila in mod unic. O persona poate fi identificata direct sau indirect, in particular prin referire la un numar de identificare sau la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Date medicale – informatii despre o persoana care se refera la starea sa de sanatate fizica sau mentala, sau la serviciile medicale pe care le primeste.

Procesator de date personale – o persona fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alta institutie ce proceseaza date personale in mod propriu sau in numele unui beneficiar

POLITICA DE COOKIES

Site-ul clinicadiamed.ro utilizează cookie-uri

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea „cookie”-urilor utilizate de site. De asemenea, sunt prezente și câteva link-uri utile legate de acest subiect.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează:

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Pe Internet, „cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe Internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii etc) în coșul de cumpărături (și memorarea acestor opțiuni) – generându-se astfel flexibilitatea „coșului de cumpărături” (accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului „înainte” și „înapoi”)
 • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.
 • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;
 • Îmbunătățesc eficiența publicității online.

Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și simplu ”cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Firefox, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe discul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar serverul web care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat serverului web respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și nu identifică personal utilizatorii de Internet.

Exista 2 categorii de cookie-uri:

 • Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului.
 • Cookie-uri persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un browser web (utilizatorul) și un server web anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel server web din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de serverele web. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente’). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: știri, un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către site-urile web

O vizită pe un site web poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • cookie-uri de analiză a experienței de navigare a vizitatorilor
 • cookie-uri de înregistrare cont
 • cookie-uri de păstrare a setărilor
 • cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google, Facebook, Twitter, LinkedIn.

Cookie-uri pentru analiza experienței de navigare a vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site softul de Analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat site-ul până acum. Browser-ul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac.

Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica fizic persoane, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă sunteți înregistrat putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și numele utilizatorului – acestea fiind supuse prevederilor din Termeni și Condiții și a Politicii de confidențialitate, precum și prevederilor legislației în vigoare.

Cookie-uri pentru înregistrare cont

Atunci când vă înregistrați pe acest site, generăm un cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu sau întrebare pe care le postați pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat „păstrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browser-ul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru păstrare a setărilor

Acest cookie se folosește pentru a păstra în memoria browser-ului setări precum acceptare notificări utilizare cookie-uri, limba folosită pentru navigarea în cadrul website-ului, etc.

Păstrarea acestor setări conferă utilizatorului o navigare confortabilă a site-ului web.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și cât timp a trecut de când ați văzut mesajul publicitar.

Aceste cookie-uri le folosim și pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentru o mai bună targetare a publicității, pentru a arăta de exemplu reclame despre produse pentru pisici, dacă utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre produse pentru pisici. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Serverul web va recunoaște browser-ul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui utilizator autentificat; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de călătorii.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă (Ex: afișarea rezultatelor căutărilor în limba română).
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
 • Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
 • Măsurarea, optimizare și caracteristicile de Analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul utilizatorilor.

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate și nici nu se pot executa singure. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de Internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate.

Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmplă dacă browser-ul se conectează la serverul web folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browser-ele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji cu ajutorul cookie-urilor:

 • Particularizați-vă setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
 • Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.
 • Instalați-vă și actualizați constant aplicații anti spyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browser-ului sau să descarce software periculos.

Asigurați-vă că aveți browser-ul mereu actualizat la cea mai nouă versiune.

Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browser-elor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe Internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browser-ul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browser-ului tău.